Main Article Content

Abstract

This paper makes analyses of the Economic indicators of the regions of Uzbekistan during the pandemic. On this case, research and theoretical basis were analyzed as the whole.

Keywords

Economic indicators, regions, Uzbekistan, pandemic

Article Details

How to Cite
[1]
Parpiyev Z. T and Ochilov Sh., “ECONOMIC INDICATORS OF THE REGIONS OF UZBEKISTAN DURING THE PANDEMIC”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. ISPCIEI, p. 3, Jun. 2021.

References

  1. O’zbekiston Respublikasi Statistika Qo’mitasi sayti https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2
  2. “O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligi huzuridagi inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasiga xalqaro valyuta jamg‘armasidan mablag‘lar jalb qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi hukumat qarori
  3. https://lex.uz/docs/-4858864
  4. “Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta’sirini yumshatish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O’zbekiston Respublikasi prizentining farmoni https://lex.uz/docs/-4770761
  5. “Uzbekistan Return to Global debt Markets” Aine Quinn and Lyubov Pronina https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-19/a-rare-nation-dodging-virus-recession-returns-to-eurobond-market
  6. The Global Economic Outlook during the Covid-19 Pandemic : A change World
  7. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world