IMPROVING THE EXCAVATOR BUCKET LOOP

Authors

  • Ataqulov Lazizjon Nematovich Doctor of Technical Sciences Navoi State Mining Institute, Navoi. Uzbekistan
  • Haydarov Shohid Bahridinovich Senior lecturers, Department of mining electromechanics, Navoi state mining Institute. Uzbekistan. Navoi

DOI:

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/63BPN

Keywords:

Technical Service, Excavator, Repair of Machines Periodicity, Minimum of Use of Machines Maintenance

Abstract

This article discusses the solution to the problem of increasing the service life of the bucket ring as a result of the reduction of productivity under the influence of weight, friction, adverse effects of impact forses on the excavator bucket during operation and the installation of the bushing using maintenance methods.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Efimov V.N. Odnokovshovie ekskavatori. M.: Nedra, 1995.

Poderni R.Yu. Gornie mashini i kompleksi dlya otkritix rabot: M.: Izd-vo MGGU 2001.

Kvaginidze V.S. Ekspluatatsiya karernogo gornogo i transportnogo oborudovaniya v usloviyax severa. 2002.

Poderni R.Yu. Mexanicheskoe oborudovanie kar`erov: Uchebnik. M.: MGGU 2007 -606 s.

Poderni R.Yu. Gornie mashini i kompleksi. M.; Izdatelstvo MGGU, 2001g. 1-2 tom-630 s.

Yaltanets I.M., Shadov M.I. Praktikum po otkritim gornim rabotam. Ucheb. posobie. M.: MGTU, 2003.-510 s.

Solod V.I. i dr. Gornie mashini i avtomatizirovanie kompleksi M; Nedra, 1981. 485 s.

Getopanov V.N., Gudilin N.S., Chugreev L.I. Gornie i transportnie mashini i kompleksi. Uchebnik dlya vuzov. - M.: Nedra, 1991

Sheshko Ye. Ye. "Gorno-transportnie mashini i oborudovanie dlya otkritix rabot" : Uchebnoe posobie, 2006 g.

Klorikyan S.X., Starichev V.V., Srebniy M.A.i dr. "Mashini i oborudovanie dlya shaxt i rudnikov": Spravochnik M.: Izd-vo MGGU, 2002 g

Davriy nashr. Gorniy vestnik Uzbekistana.

http://www.msmu.ru/, http://msmu.ru/index, mailto:abitur@msmu.ru, http://www.biblus.ru/, http://www.rosugol.ru/, http://www.conveer.ru/, http://library.stroit.ru/, http://www.ssgpo.kz/, http://www.nkmz.com/, http://www.ssgpo.kz/ssgpo/struct/mine, http://www.ormetiz.ru/, http://gornoedelo.narod.ru/, http://www.new-technologies.spb.ru/news/

Downloads

Published

2021-09-27

How to Cite

[1]
Ataqulov Lazizjon Nematovich and Haydarov Shohid Bahridinovich, “IMPROVING THE EXCAVATOR BUCKET LOOP”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 9, Sep. 2021.