ABDUKAKHOROV ULUGBEK ABDUGANIEVICH; ISMOILOV RAVSHANJON BAKHRIDDINOVICH; USMONOV RUSTAMJON KARIMJANOVICH; IMOMNAZAROV MAHMUDJON ORIPJANOVICH; BAKHRIDDINOV JAHONGIR RAVSHANJON OGLI. IMPROVING THE PROCESS OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS . International Engineering Journal For Research & Development, v. 5, n. Special Issue, p. 8, 13 Oct. 2020.